JavaScript Required!

We're sorry, this form requires JavaScript to be enabled.

Please enable JavaScript in the browser's settings menu and refresh the page or browse to this form in a browser that supports JavaScript.

Ymgyrch SNAP

Mae ymgyrch SNAP yn ymateb i'r nifer cynyddol o ddarnau o dystiolaeth fideo a ffotograffig y mae aelodau o'r cyhoedd yn eu cyflwyno ar ôl gweld troseddau gyrru. Hyd yn hyn, mae'r adroddiadau hyn wedi bod yn cael eu cyflwyno i'r heddlu mewn amrywiaeth o ffyrdd ac felly rydym wedi datblygu proses symlach i ymdrin â nhw. Bydd hyn yn gwneud pethau'n haws i bawb gobeithio. Cwblhewch y ffurflen isod a lanlwythwch eich delweddau digidol.

Eich manylion

Caiff eich cyfeiriad a'ch manylion cyswllt eu cofnodi ar wahân a chaiff y wybodaeth bersonol hon ei diogelu ac ni fydd yn cael ei datgelu i'r person arall na'i gyfreithiwr. Hefyd, ni ofynnir i dystion roi eu cyfeiriad yn uchel yn y llys fel arfer. Fel arfer, caiff yr amddiffynnydd neu ei gyfreithiwr wybod enw unrhyw dystion.

Datganiad

SYLWER: Mae Ymgyrch SNAP yn ymdrin â throseddau traffig ffyrdd. Dylai unrhyw adroddiadau o droseddau parcio gael eu hanfon at yr awdurdod priffyrdd perthnasol lle digwyddodd y drosedd.

Lanlwythwch eich ffeiliau ategol

Ychwanegwch dystiolaeth ategol isod.

Byddwch yn ymwybodol y gall eich dyfais fod wedi'ch recordio chi hefyd, a chaiff gweithredoedd pob parti eu hadolygu a chymerir camau fel y bo'n briodol.

Peidiwch â dileu'r ffilm wreiddiol oddi ar eich dyfais, na'i newid. Peidiwch â phostio'r fideo ar y cyfryngau cymdeithasol - os ydych wedi gwneud hynny eisoes, dilëwch y fideo.

Lanlwytho Ffeil

  • Mathau a Ganiateir

    Dilysu

    Atebwch y cwestiwn captcha isod

    Captcha Image